Fuar Stand Tasarım

Fuar stand tasarım nedir? Standlar ihtiyaç sahibi ile hizmet veren kurumun birbirine ulaşması adına inşa edilen küçük ama bir o kadar da etkili küçük köprülerdir. Bir iletişimin, diyaloğun başladığı nokta olarak standlar bir çok fikrin ve düşüncenin şekillendiği hatta zaman zaman yok etmesi atomu parçalamaktan daha zor olan ön yargıların oluştuğu mekanlardır. Tam da bu noktada müşteriye iyi bir izlenim sunmak için standın kalitesini yüksek tutmak kuruluş için atılacak önemli adım olacaktır. Bir standın kalitesini belirleyen temel unsur ise amaca uygun ve etkili bir şekilde tasarlanmış olmasıdır. Fuar stand tasarımları şirketlerin politikalarını yansıtmalarının yanı sıra ne kadar güvenilir ve profesyonel olduğunu yansıtması açısından major öneme sahip bir unsurdur.

Standlar bulundukları bağlam ile de uyum içerisinde tasarlanmış olmalıdır. İşlek bir cadde üzerindeki stand ile bir otobanın kenarındaki standın aynı tasarıma sahip olması beklenemez. Bugün ise standların en yoğun olarak karşımıza çıktığı yerler fuarlardır. Fuarlar birçok kuruluşun standlar kurarak muhtemel müşterilene ulaştıkları noktalardır. Çok fazla stand içermesine bağlı olarak kuruluşun diğer kuruluşlar arasından sivrilmesini sağlamak ancak ve ancak kaliteli bir standla, kaliteli bir fuar standı tasarımıyla mümkündür. Kaliteli stand tasarımları müşterilerin söz konusu kuruluşu neden tercih etmeleri gerektiği konusunda kendi zihinlerine verebilecekleri bir cevaptır.

Günümüzde şirketler kendilerine ait standlarını tasarlamak için tasarım şirketlerine başvurmaktadırlar. Bu tasarım siteleri şirketlerin vizyonuna yönelik, amacı direk bir şekilde ifade eden tasarımlar üretmek ve modellemekle yükümlüdür. Tasarım şirketleri tarafından hazırlanan fuar stand tasarımları 3D modelleme teknikleriyle somutlaştırılıp sunuma hazır hale getirilir.

Afiş veya ambalaj gibi 2 boyutlu tasarım çalışmalarından farklı olarak, stand tarzında bir yapının tasarlanması aşamasında 3 boyutlu teknikler kullanılır. Söz konusu teknikler bir projenin cisimleşmeden önce nasıl bir görünüme sahip olacağını belirlemek ve tasarlamak için geliştirilmiştir. Bu iş için geliştirilmiş son derece profesyonel olarak üretilmiş ve kullanılması akademik yeterliliğin yanında tecrübe ve görsel zeka gerektiren programlar vardır. Modelleme günümüzde tasarımcılığının çalışma prensiplerinden biri haline gelmiştir. Hatta zamanla daha yüksek boyutların kullanılacağını kestirmek şimdiden mümkündür.