Logo Tasarım Nedir?

Logo Tasarım Nedir

Logo Tasarım Nedir?

Logo tasarım nedir? Logo; bir şirketin ya da bireysel bir oluşumun imajını ve özelliklerini görsel olarak yansıtan bir çalışma çeşididir. Logo tasarım, ticaretin ilk dönemlerinden bu yana; markanın, ürünün ve hizmetin gücünü diğer rakiplerinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Ürünleri farklılaştırmak adına üzerine yapılan işaretlemeler, logo tarihinin temellerini atmıştır. Okuryazarlığın düşük olduğu dönemlerde oldukça faydalı olan bu yöntem, yıllar içinde dönüşüm geçirerek günümüzdeki modern evresine ulaşmıştır. Farklı renklerden, çizgilerden, sembollerden ve yazı karakterlerinden oluşarak kurumsal kimliğin özelliklerini yansıtır. Kurumsal kimlik; bir şirketin imajını, özelliklerini ve yapısını kurumsal kimlik temsil eden çalışmaların bütünüdür. Kurumsal kimlikte en önemli aşama ise logo tasarımıdır. Logo; kurumsal kimliğin bir parçası olduğu için, kurum imajından izler ve etkiler taşımalıdır. Temel amaç; hedef kitlenin ilgili marka ile özdeşleşmesini ve markanın zihinlerde yer etmesini sağlamaktır. Logo, bir şirketin hedef kitlesine ilettiği en direkt ve önemli mesajdır. Dolayısıyla logonun özellikleri ve profesyonel biçimde tasarlanması, markanın imajı açısından büyük önem taşır.

Yeni bir işe başlarken, bir ürün ya da hizmet sunmayı hedeflerken, bir şirket kurarken öncelikli ihtiyaç markayı görsel olarak ifade edebilmektir. Çünkü görsellik insan zihninde diğer etkenlere göre daha keskin izler bırakır. Bu anlamda logo tasarımı, şirketlerin hedef kitlelerine kimliklerini yansıtmalarında en önemli araçtır. Hedef kitlenin aklında kalmanın pek çok yolu olsa da, en belirgin ve alışılmış olanı görsel ifadelerdir. Logo tasarımı, dünya ticaret sektöründe vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz bir işlem olarak görülmektedir. Logo, şirketlerin vizyonunu ve kurumsal imajını direkt olarak yansıtan bir ayna gibidir. Dolayısıyla diğer şirketlerin logoları ile kıyaslandığında ayırt edilebilir olan bir logo büyük önem taşır. Logoda logotype olarak bilinen kısım, logodaki yazılı ifadeyi temsil eder. Amblem ise kurumun imajını temsil eden görsel simge olarak tanımlanır.

Logo tasarım nasıl olmalıdır?

Çağımızda pazar rekabetinin artması, markaların kendini ifade ediş biçimlerinde daha kreatif düşünmelerini gerektirmektedir. Logo görsel bir mesaj olduğu için, hedef kitleye çok daha hızlı ulaşır ve uzun süre akılda kalır. Elbette bunun sağlanması için alıcı ve logo tasarım hizmeti veren firma arasında başarılı bir iletişim süreci sağlanmalıdır. Logo, bir şirketin çizgiler ve renklerle kendini ifade ediş biçimidir. Bu sebeple, logonun şirketin kurumsal imajına uygun hazırlanması gerekir.

Logo tasarım hizmeti veren firmaların ilk yapması gereken şey, alıcı şirketlerin yapısını bütünüyle analiz etmektir. Böylece ihtiyaçlar ve beklentiler tam olarak anlaşılır. Dolayısıyla şirketin misyonu ile logonun çizgileri paralel olarak ilerleme imkanı bulur. Aynı zamanda logonun kreatif özellikler taşıması da, markanın imajını zedelememek adına önemli bir unsurdur. Zira farklı şirketlerin logolarına benzeyen logolar hem müşterilerin kafasında karışıklık yaratır, hem de ilgili şirketin kendi çizgisinde özgün bir biçimde ilerlemesine engel olur.

Etkileyici bir logo nasıl olmalı?

  • Sade ve etkili tasarım: Logo tasarımında dikkat edilmesi gereken ilk şey, logonun akılda kalıcı bir çizgi taşımasıdır. Bunun için de logoyu anlaşılır, yalın ve sade olarak tasarlamak uzun vadede fayda sağlar.
  • Özgün ve ayırt edici olması: Orijinal ve kendine has bir logo, şirketlerin imajına katkıda bulunur. Farklı kurumlar ile ilgili çağrışımlar yaratan bir logo, faydadan çok zarar getiren bir etken haline gelir.
  • Karmaşıklıktan uzak yapısı: Logoda minimal esintiler her zaman daha çarpıcı ve insan zihninde çok daha kalıcıdır. Dünyada ünlü büyük markaların logolarına bakıldığında, minimal anlayışın etkilerini görmek mümkündür. Detaylarda boğulmak logoyu yorucu, estetikten uzak ve karmaşık hale getirir.
  • Hedef kitleye mesaj iletimi:  Her şirketin hitap ettiği hedef kitlenin özellikleri farklılıklar gösterir. Çünkü her dönemin ve her toplumun kültürel yapısında çeşitli dinamikler mevcuttur. Bu bakımdan logo tasarımında kültürel özellikleri yansıtacak ve hedef kitlenin markayla özdeşleşmesini sağlayacak renkler ya da imgeler kullanılabilir.
 • Bütünleştirici çizgilere sahip olması: Şirketler belli bir hedef kitleye hitap etme amacıyla yola çıksa da, yolda kendilerine farklı yaşlardan ve kültürlerden müşteriler katarak devam ederler. Bu da demektir ki, logo tasarımında kapsayıcı ve bütünleştirici bir hava yaratılmalıdır. Müşterilerin kafasında karmaşa yaratmak yerine, herkesin ortak mesajı çıkaracağı ve en önemlisi de markanın akılda kalıcılığını artıracak bir logo tasarım süreci gerçekleştirilmelidir.

Logo tasarım sürecinde müşterinin beklentileri oldukça önemlidir. Çünkü her iş alanı farklı bir uzmanlık donanımı ve deneyim süreci gerektirir. Bu deneyime sahip olanlar ise ilgili işle meşgul olan kişilerdir. Fakat logo tasarımı ile ilgili yaratıcılık dışında uyulması gereken kurallar ve yöntemler vardır. Bu yöntemleri en pratik şekilde gerçekleştirecek olan da alanında uzman ve güvenilir bir logo tasarımcı ile çalışmanız önerilir.

Logo tasarım çeşitleri nelerdir?

Logo tasarım sürecinde ana konsept olarak 3 farklı başlıkta toplayabiliriz ;

1 – İkonik logolar

Sadece harf, rakam, sembollerle veya özel oluşturulmuş ikonlarla oluşturulan logolardır. İnsanların gözünde sadece ikonlarla var olmayı tercih ederler. Daha çok büyük firmalar tercih etmektedir. Önce yazı olarak eklenerek insanlara sunulur ve daha sonra büyük bir reklam kampanyasıyla bu ikon insanların zihinlerinde yer alır. Sonra yazı kısmı çok ön planda olmaz ve belirli yerlerde kullanılır. Artık o ikon görüldüğünde o firmayı akla getirecektir. 

ikonik logolar

2 – Yazısal logolar

İngilizcede karşılığı bilinmeyen “logotype” olarak geçerler. Logonun yazısal kısmını ifade eder. Sadece yazı karakterleri olarak oluşturulmuş logolardır. Bazen üzerinde oynanmış bazen direk güçlü yazı karakterleri ile tercih edilirler. İkon veya sembol bulunmaz. Daha çok sadelik ve güçlü bir yapı oluşturmak için tercih edilir.

Logotype Logolar

3 – Kombinasyon logolar

Bu tarz logolar hem ikonik hemde yazısal logoların birleşimiyle oluşturulan logolardır. En çok kullanılan logo türüdür. Çoğu firma hem sembolle anılmak hemde yazısal olarak akılda kalmak ister. Yazı karakterini de vurgulamak ister. Ayrı ayrı kullanımı çoğunluktadır. İkonik logo tarzına yakın kullanabilmek için, iç içe kullanılabilir. Birbiriyle uyum yaratılarak tasarım yapılmalıdır. Sembolü ve yazısıyla akılda kalmak ve ikisiyle de güçlü görünmek için yapılan kombinasyon logolarını firmalar çok tercih etmektedir. Bazı uygulamalarda sembolü kullanmak, bazı uygulamalarda yazısal olarak kullanmak kolay olduğu için tercih sebebidir. İkiside ayrı ayrı kullanılabilir.

Kombinasyon Logolar

Diğer Logo çeşitleri nelerdir?

Ana maddelerle belirttiğimiz logoları çeşitlendirmek istersek, aşağıdaki çeşitlerle tanımlayabiliriz.

İlk Harf (initial) logoları : Firma isminin ilk harfleriyle yapılan logo çeşitidir. Genelde İkonik logo yaratmak istenildiğinde kullanılır. Firmanın sahibinin isminin ilk harfleri veya sektörün isminin işk harfi eklenerek de tercih edilir. Oluşturulan ilk harflerin tasarımı ve birbirine uyumu çok önemlidir. Tüm uygulamalarda kullanımı kolay olmalıdır. Başarılı yapıldığı zaman firmanın veya ürünün kolay hatırlanmasına yardımcı olur. Genelde ilk harflerle oluşturulan sembol büyük kullanılır ve yaz alanı küçüktür.

Örnek ;
İlk Harf Logoları

Tipografik logolar : Mevcut yazılar üzerinde değişik uygulamalar yaparak oluşturulan logo çeşitleridir. Eğme, bükme, çevirme ve ekleme gibi değişiklikler yapılır. Bunlar logoda farklılık yaratmak ve özgün logolar oluşturmak için tercih edilen yöntemdir.

Örnek ;

Sans Serif Tırnaksız Logolar: Basit ve kuvvetli bir ifade sağlayan logolardır. Gözü yormayan, derli toplu, narin ama bir o kadar güçlü bir ifade yansıtırlar. Modern tasarımcıların uyguladıkları tasarımlardır. En çok tercih edilen çeşittir.

Örnek ;
Sans Serif Logolar

Kaligrafik logolar : El yazısı olarak oluşturulan ve süslü bir yapıya sahiptirler. Farklı çizimler ile gerçekleştirilen kaligrafik logolar, okunabilir düzeyde olduğu sürece şık bir görüntü oluşturur.

Örnek;

Kaligrafik Logolar

Rakamsal logolar : Yalnızca rakamlardan oluşan logolar da mevcuttur. Şirketin yapısına ve hedef kitlesine göre değerlendirilmesi mümkün ve kullanışlı bir çeşittir.

Rakamsal Logolar

Kısacası logo tasarım sürecinde hem müşteri hem de logo tasarım hizmeti verecek olan firma etkin bir iletişim aşaması geçirmelidir. Aksi takdirde logoyla ilgili beklentiler ve harcanan zaman boşa gidebilir.

Logo tasarım nedir? Logo, kurumsal kimliği en çarpıcı şekilde yansıtan unsurdur.

Peki kurumsal kimlik ve logo tasarım arasında ne tür bir ilişki vardır? Kurumsal kimliği belirlemek farklı aşamalardan oluşan bir süreç gerektirir. Gerekli planlamalar yapılır, zaman akışı programlanır. Ardından sunum gerçekleştirilirken, şayet varsa hatalar belirlenir. İlgili hatalar üzerinde düzeltmelere gidilir ve kurumsal kimlik son halini alır. Profesyonel biçimde hazırlanmış bir kurumsal kimlik, şirketin pazar rekabetinde öne geçmesini sağlar.

Logo, şirket imajını görselle hızlı bir şekilde sunduğu için zamandan tasarruf yaratır. Aynı zamanda kısa vadede hizmetler ya da ürünler ile ilgili gerekli bilgileri de kolaylıkla aktarır. Kurumsal kimlik oluştururken son ve en mühim aşama logo tasarımının yapılmasıdır. Logo sayesinde şirketle ilgili maksimum bilgi minimum sürede verilmiş olur. Aynı zamanda şirketin ruhunu yansıtarak somut hale getirir. Belirgin renkler ve desenler kullanarak ürünlerle özdeşleşme sağlanması mümkündür.

Logo tasarım hangi aşamalardan oluşur?

  • Proje aşaması: Öncelikle alıcı firmanın beklentileri ve çerçevesi incelikle analiz edilir. İhtiyaçlara yönelik bir logo firmayı yükseltebileceği gibi, yanlış bir logo kurumsal imajı zedeler. Bu anlamda projelendirme aşaması büyük önem taşır. Ana fikir ortaya koyulur ve etrafında gerekli tartışmalar gerçekleştirilir. Sunulan hizmet ve logonun fikrinin uyuşması halinde diğer aşamalara geçilir.
  • Değerlendirme aşaması: Tamamlanan örnek logolar müşteriye sunulur ve değerlendirme süreci başlar. Logo tasarım hizmeti veren firma hem müşterinin beklentilerini önemsemeli hem de ilgili süreçte deneyimlerini konuşturmalıdır. Müşteri ile istişare ederken objektif ve uzman çizgisinden ayrılmadan hizmet sağlayan firmalar, en uygun logonun hangisi olduğu hakkında müşteriye önerilerde bulunur.
 • Teknik detayları içeren aşama: Kurumsal imajı yansıtmak için hazırlanan logo tasarımlarının vektörel tasarım olması önemlidir. Çünkü vektörel olmayan logo tasarımları; baskı esnasında zarar görme, yıpranma ya da detaylarının kaybedilmesi gibi riskler barındırır. Fakat vektörel tasarımlar dilediğiniz kadar büyütülmeye ya da küçültmeye karşı hiçbir detayını kaybetmez, logoda yıpranma yaşanmaz. Görüntüsünde hiçbir bozulma gerçekleşmediği için süreci başa sarmak da gerekmez. Standartlarını koruyan bir logo çalışması, işlerin daha güvenli ilerlemesini sağlar.
 • Sonuç aşaması: Son evrede belirlenen logo tasarımı bütün hatları ile tamamlanır. Dosya türevleri ve en önemlisi de vektörel hali ile alıcı şirkete teslim edilir. Müşterinin memnuniyetinin kazanılması ile logo tasarım süreci tamamlanmış olur.

Logo tasarım çalışmaları kurumsal olduğu gibi bireysel amaçla da gerçekleştirilebilir. Logo tasarım sürecinde profesyonel isimlerden yardım almak hem onların tecrübesinden faydalanmaya, hem de zamandan ve bütçeden tasarruf etmeye yarar. Pazar rekabetinde öne geçmenin ilk yolu hedef kitlenin zihninde kalıcı ve özel bir yer edinmektir. Estetik, uyumlu ve yalın bir logo tasarım çalışması sizleri hedef kitlenizin zihnine en güvenli şekilde taşır. Size ise iş yaşamında gerçekleştirdiğiniz başarıların huzurunu ve kazandığınız müşteri memnuniyetinin keyfini yaşamak kalır.

Konu : Logo Tasarım Nedir?
Yazar : Erkan ORUÇ

Bağlantılı Konular :
Logo tasarım süreci öncesi soruları ve cevabı konusunu inceleyebilirsiniz.

 

Comments are closed.