Logo Tasarımın Önemi Nedir?

Logo Tasarımın Önemi Nedir? Firmanızın faaliyeti ne olursa olsun, kurumsal kimliğinin oluşabilmesi için bir “logo” şarttır. Özellikle son zamanlarda amblem kavramı ile sıklıkla karıştırılan logo veya logotype aslında, ürünleri, hizmetleri veya firmaları birbirinden ayırt edebilmek için yaratılan ve firmanın kimliği ile bütünleşen bir harf ve simge bütünlüğüdür. Amblem ilk kullanılmaya başladığı yıllarda, özellikle okuma yazma bilmeyen kişilerin firma isimlerini ayırt edebilmeleri için sadece görsel karakterler kullanılarak hazırlanırken, bugün logo hem harf hem de kurum kimliğini belirtici özelliklerde olan görsel simgeler kullanılarak hazırlanmaktadır.

Logo Tasarım Taslağı

Logo Tasarım Taslağı

Kurumsal kimlik, bir firmanın temsil edilme biçimlerinin tümüne verilen addır ve firmanın sektördeki varlığını ve bilinirliğini güçlendiren, bir firmayı rakiplerinden ayıran, reklam ve tanıtım alanında ise firmanın yüzünü oluşturan en önemli tanıtım aracıdır. Firma kurulurken iyi hazırlanan bir kurumsal kimlik çalışması, kurumun markalaşmasına ve kısa sürede tanınmasına yardım eder, rakiplerinin bir adım önüne geçmesini, firmanın ürün ve hizmetleri konusunda potansiyel ve var olan müşterilere doğru bilgi aktarılmasını  sağlar. Kurumsal kimlik oluşturulurken en önemli aşama ise; logo tasarımlarıdır. Logo tasarlanırken firma ve logo tasarım ajansının çok dikkatli çalışması, tutarlı, şirketin özelliklerini yansıtacak ve iyi düşünülerek hazırlanmış logolar kullanılmalıdır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Örneği 1

Kurumsal Kimlik Tasarımı Örneği

Logo hazırlatmak ve kullanmak için firmanızın büyüklüğü veya küçüklüğünün bir önemi yoktur. Hazırlanan logo, firmanızın bundan sonraki kurumsal kimliği olacağından, logo tasarlarken konusunda uzman bir kuruluşla çalışmanız, size her zaman başarılı bir yatırım getirisi olarak geri dönecektir. Bugün büyük firmaların ancak 40-50 yıl geçtikten sonra logo değiştirdikleri ve eski logolarını taşıyan ürünlerin de özel tasarımlarla sınırlı miktarda tekrar satışa sunulduğu düşünülürse, logo çalışmasının önemi daha da anlaşılır hale gelecektir.

Logo İlerleme Süreci

Logo tasarlanırken, firmanızın ismi için mevcut fontlar kullanılabileceği gibi, yepyeni bir tasarım da yapılabilir. Ancak özellikle el yazısı fontlarının baskıda okunamadığı ve çok karışık göründüğü unutulmamalıdır. Bu noktada özgün olmaya çalışarak, logonuzda değişik font kullanmak, akılda kalıcılık bakımından zararlı olabilir. Aklınıza gelebilecek her yerde kullanabileceğiniz firmanızın logosu; sade, akılda kalıcı, hiç bir benzeri bulunmayan ve özellikle aynı sektördeki benzer firmaların logoları ile hiç bir çağrışım yapmayan, firmanız ve faaliyet alanınız hakkındaki maksimum bilgiyi ilk bakışta verebilen, potansiyel müşterileriniz dışında da geniş bir kitle tarafından kolaylıkla anlaşılabilen, olabildiğince az renkten oluşan ancak bu oluştuğu renklerin firmanızın hizmetleri veya ürünleri ile bağlantısı bulunan, firmanızın mottosunu, vizyonunu ve ruhunu yansıtan bir logo olmalıdır. Logonuzun pek çok yerde uzun yıllar boyunca kullanılacağı düşünülürse, her çeşit baskı ve kesim tekniğinde aynı kalitede görünmesi, çok küçük basıldığında yazıların ve simgelerin kaybolmaması, çok büyük basıldığında da dağınık olduğu izlenimi vermemesi, dolayısıyla her yüzeyde ve her boyutta açıkça okunabilir olması, ayrıca renk itibariyle de değişik baskı teknikleri kullanıldığında firma açısından çok da maliyetli olmaması gerekir. Bu nedenle, logo tasarlanırken, günümüzde vektörel çizim teknikleri kullanılır. Vektörel çizimlerde küçültme, büyültme ve baskı kalitesi açısından logo için hiç bir problem oluşmaz, detaylar kaybolmaz.

Siyah Beyaz Logolar

Siyah Beyaz Logolar

Logonuzu tasarlarken dikkat etmeniz gereken bir konu da; zaman, zaman logonuzu siyah-beyaz renklerde de kullanmanız gerekeceğidir. Logonuzdaki renkler, siyah-beyaz baskı yapıldığında da göze hoş görünmesi gerekir. Dolayısıyla logonuzda en fazla 3 renk kullanılması yerinde olacaktır. Ayrıca sticker olarak kullanıldığında veya otel veya hastane gibi mekanlarda, cama tasarım yapıldığında logonuz değişik açılardan bakıldığında tersten görünecektir. Ters görünen logonun da en az düz logo kadar anlaşılır olması gerekir.

Logonuz Siz İşiniz

Bunların dışında bir logo, her ne kadar tasarımcısının eseri olsa da, firmaya aittir. Dolayısıyla firmanızın ürün ve hizmetlerini yansıtması gerekir. Örneğin firma olarak klasik bir yapınız ve duruşunuz varsa, ürünleriniz mekanik-teknik ürünlerse veya sunduğunuz hizmet vip müşteriler ile çalıştığınız bir araç kiralama hizmeti ise, sadece moda diye hazırlanan çok uçarı bir logo, firmanızın ismi için seçilen font karakterleri dahil, firma kurumsal kimliğiniz ile asla bağdaşmayacaktır. Yine eğer eğlence veya turizm sektöründe faaliyet gösteriyorsanız, sattığınız ürünler gençlere yönelik ürünlerse ağır bir logo çalışması ve klasik font karakterleri yersiz kalacaktır. Dolayısıyla logo tasarımı yaptığınız firma ile bire bir çalışmanız, firmanızı, faaliyetleriniz ve ne istediğinizi çok açık bir şekilde belirtmeniz, sonradan istenmeyen sonuçlar doğmasını da engelleyecektir. Çünkü bir logo tasarlamak, uzun süreler ve çalışmalar gerektirir. Tasarımcının sizi, sizin de tasarımcıyı anlamamış olmanız, bütün emeklerin boşa gitmesine neden olacaktır.

Eğer ithal bir ürün pazarlayan bir firmaysanız, ürünü ithal ettiğiniz ülkenin renklerini veya simgelerini logonuzda kullanmadan önce iyi araştırma yapmanız gerekir. Bazen herkes tarafından o ülkenin sembolü olarak bilinen simgeler, aslında komik veya alaysı anlamlar içerebilir. Ya da Türk bayrağı örneğinde olduğu gibi, logonuzun her yerde kullanılacağı düşünülürse, ürününü ithal ettiğiniz firma, bayrağını veya bayrağının renklerini bir bardak altlığı üzerinde görmek istemeyebilir.

Logonuz Özgün Olmalı

Logo tasarlarken aslında üzerinde durulması gereken en önemli nokta; logonun özgünlüğüdür. Örneğin bankacılık sektöründe hemen, hemen her bankanın simgesi haline gelmiş renkler vardır. Sizin, özgün olsa dahi bu renkleri kullanarak hazırlatacağınız bir logo, farkında olmadan rakip bankanın reklamını yapmanıza neden olacaktır. Aynı şekilde tekstil ürünleri satıyorsanız, logonuzun rakip firmanın renkleri ile benzerlik göstermesi, müşterilerinizin yanlışlıkla rakip mağazaya girmesine ve dolayısıyla sizin müşteri kaybetmenize neden olabilir. Uluslararası nakliye sektöründe faaliyet gösteren bir firmaysanız, küçük ya da büyük rakipleriniz tarafından sıklıkla kullanılacak olan dünya resmi, siz tasarım ajansı ile birlikte logo üzerinde uzun çalışmalar yaparak yüksek maliyetlere katlanmış olsanız bile, benzer firmalardan ayırt edici özellikte bir logonuz olmayacaktır.

Logo tasarım firmaları tarafından logolarda en sık kullanılan karakter çeşidi; logoya basit ve güçlü bir ifade sunan sans serif karakterli logolardır. Bunun dışında geleneksel olmayan karakterli logolar, yeni tipografik karakterli logolar, kaligrafik karakterli logolar, karmaşık karakterli logolar, sadece numaralardan oluşan logolar, belli bir merkezi olmayan gölgeli ve katmanlı logolar, agresif, uçarı ve kırılgan karakterlerden oluşan logolar, tek veya çok karakterden oluşan logolar ve kombinasyon tipi karakterlerden oluşan logolar, firmanızın kurumsal kimliği ne göre kullanılacak logo karakter çeşitleridir.

İşe Başlamadan Logo Yapılmalı

Logo tasarımı, firmanız kurulurken yani henüz faaliyete geçmeden yapılmalıdır. Sonradan logo değiştirmek veya tasarlamak, size çok daha pahalı bir reklam ve halkla ilişkiler faaliyetine neden olacaktır. Logo tasarımı yapan şirketler; reklam ajansları ve grafik firmalarıdır. Logo tasarlanırken reklam veya grafik tasarım ajanslarında, önce firmanızın ihtiyaçları ve istekleri değerlendirilerek, logo tasarımında bir ana fikir oluşturulur ve projelendirme aşamasına geçilir. Bir süre sonra hazırlanan örnekler, firmanıza sunum yapılarak değerlendirmeye sunulur. Tarafınızdan beğenilen logo üzerinde duruş açısı, kaydırmalar veya hizalamalar gibi çeşitli tasarım alternatifleri değerlendirilir ve tekrar değerlendirmenize sunulur. Son rötüşlar yapıldıktan sonra logo çalışması tamamlanır ve baskıya geçilir. Reklam ajansları size, markanızın adı ve sloganınız konusunda da yardımcı olacaktır.

Google : Logo Tasarım Örnekleri

Örneklerle ilgili “En İyi 100 Marka Logosu” konusunu da inceleyebilirsiniz.

Not : Bu yazıdan Creative Commons lisansıyla özgürce alıntı yapılabilir.

Comments are closed.